100% Безплатна доставка
100% Безплатна доставка

HUSQVARNA БОРО ТРЕЙД

Телефон за поръчки: 0887 857 505
Резервни части и сервиз: 0882 107 287

СЕРВИЗ

'Боро Трейд' ООД, гр. София

адрес: бул. 'Константин Величков' №133
тел/факс: 02 / 9 20 20 30
мобилен: 0885 63 85 50 ; 0887 85 75 05
e-mail: boro_trade@abv.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник - Петък: 9.00 - 18.00 часа
Събота: 10.00 - 14.00 часа

'Боро Трейд РВ' ООД, гр. Пловдив

адрес: бул. '6-ти Септември' №252
тел: 032 62 03 25
мобилен: 0897 88 63 84 ; 0887 85 75 05
e-mail: boro_tradepb@abv.bg
РАБОТНО ВРЕМЕ:
Понеделник - Петък: 8.30 - 18.00 часа
Събота и Неделя: почивни дни